June 21, 2018

ALEXANDRU TODEA (1912-2002) – EROICUL CARDINAL AL BISERICII GRECO-CATOLICE A BLAJULUI

Cardinalul Alexandru Todea, personalitate emblematică a Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma, după încheierea studiilor la Blaj şi-a desăvârşit pregătirea timp de 7 ani la Colegiul De Propaganda Fide din Roma unde, în 1940, şi-a susţinut lucrarea de doctorat „De Doctrina Millenaria, Tractatus exegetico-dogmaticus” cu evaluarea „Summa cum laude et speciali mentione dignus”, cea mai înaltă apreciere acordată de colegiul amintit.

Atmosfera Blajului naţional l-a impresionat în mod deosebit: „Serbările de 3/15mai… ne făceau să plutim prin sferele înalte ale mândriei naţionale şi ale demnităţii Blajului creştinesc şi românesc”. De aceea, întors în ţară, a predat religia, latina şi italiana la liceele din Blaj (1940-1945), a slujit ca preot şi protopop greco-catolic în Reghin şi în paralel a predat ca profesor italiana, latina, greaca şi franceza la liceul din localitate. Din 1948, începe calvarul cu arestarea, cercetarea şi trecerea în clandestinitate, iar apoi privarea de libertate ca deţinut politic (1951-1964), în problema bisericii greco-catolice. Considerat „periculos pentru societate”, a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, pedeapsă ispăşită în penitenciarele din Sighetul Marmaţiei, Râmnicu Sărat, Piteşti şi Gherla, fiind eliberat după 16 ani de detenţie.

În speranţa reconsiderării fostei biserici greco-catolice sau Biserica Unită a Blajului, cum a numit-o mereu în documente, Alexandru Todea a întocmit şi înaintat forurilor superioare de partid şi de stat memorii ce cuprind în fapt şi o incursiune în plan cultural, istoric şi bisericesc a Blajului şi totodată a întregului ţinut transilvan. Toate aceste aprecieri constituie dovezi certe de dragoste şi recunoştinţă pentru puternica spiritualitate românească ce s-a plămădit timp de două secole în „oraşul luminii”, de la îmbinarea celor două Târnave.

Consacrat ca episcop în 1950 şi ales mitropolit al Bisericii Unite în 1956, în

clandestinitate, reconfirmat în 1990 prin Decret prezidenţial, cea mai înaltă recunoaştere a luptei sale, Alexandru Todea a primit-o în anul 1991, când a avut onoarea de a fi investit cardinal de către Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea, fiind cel de al doilea român, după Iuliu Hossu, care a avut acces în această funcţie. Testamentul său spiritual sintetiza programul asumat în noua postură de: „Spiritus Rector în calitate de conducător al Bisericii Române Unite şi Cardinal al Bisericii Catolice” (din păcate, pentru o perioadă atât de scurtă). A fost membru de onoare al Academiei Române.