June 21, 2018

ARON PUMNUL (1818-1866) – MENTORUL SPIRITUAL AL TINERETULUI

În primăvara lui 1848, Aron Pumnul, după studii la Viena, funcţiona ca profesor de filosofie la Blaj şi devenise „mentorul spiritual al tineretului studios”. Rolul său primordial a fost convocarea românilor la prima Adunare de la Blaj, în Duminica Tomii (30 aprilie), care s-a realizat prin răspândirea „Proclamaţiunii”, întocmită de Aron Pumnul, în mii de exemplare, de către tinerimea şcolară. După Adunarea Naţională din 3/15 mai 1848, pus sub urmărire de autorităţile maghiare, pentru activitatea revoluţionară desfăşurată, se refugiază în Bucovina, la Cernăuţi. Numit profesor la prima catedră de limba şi literatura română a Gimnaziului din Cernăuţi, a iniţiat o puternică mişcare culturală naţională în Bucovina. A elaborat lucrarea Lepturariu românesc cules din scriptori rumâni, prima istorie despre scriitorii români, cu informaţii valoroase, adeseori unice. În cultul reputatului dascăl blăjean, „adevărat părinte sufletesc”, s-a format tânărul Mihai Eminescu, magistrul oferindu-i găzduire, bogata bibliotecă şi sădindu-i dorinţa de-a cunoaşte Blajul, „oraşul etern al latinităţii”, pe care în scurtul popas facut la Blaj, în 1866, cel mai mare poet al românilor, l-a numit inspirat „Mica Romă”.