June 21, 2018

AUGUSTIN BUNEA (1857-1909) – ISTORICUL CEL MAI PRICEPUT AL ARDEALULUI

Apreciat de prietenul său, Nicolae Iorga, ca fiind istoricul cel mai priceput al Ardealului, Augustin Bunea, profesorul, publicistul şi canonicul mitropolitan de la Blaj, avea să fie apărătorul lui Iuliu Coroianu în Procesul memorandiştilor (1894). Implicat în politica pentru susţinerea drepturilor naţiunii române, Augustin Bunea a fost semnatarul Memorandului de la Blaj (1907), alături de Ioan Micu Moldovan, protest la adresa Legii şcolilor (Aponnyi) de maghiarizare prin şcoală. A susţinut înfiinţarea la Blaj a Reuniunii de consum, Reuniunea femeilor române şi a Casinei Române. Ca istoric, Augustin Bunea a fost un continuator al ideilor lui Inochentie Micu Klein şi al reprezentanţilor Şcolii Ardelene. Lucrările sale sunt legate de istoria Bisericii Greco-Catolice şi aspecte ale vieţii social-politice din Transilvania în epoca de afirmare a românilor ca naţiune politică: Cestiuni din istoria dreptului Bisericii române unite (2 vol.), Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751), Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria,

Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa (1890), Episcopii P.P. Aron şi Dionisiu Novacovici, Stăpânii Ţării Oltului, Încercare de istorie a românilor până la 1832 ş.a.

În 1909 a fost ales membru activ al Academiei Române, discursul de recepţie fiind „Stăpânii Ţării Oltului”.

În Parlamentul de la Bucureşti acelaşi Nicolae Iorga a definit personalitatea cărturarului blăjean: „Augustin Bunea a fost istoric desăvârşit, orator fără pereche, scriitor, din aceia cu cari românii de dincolo îţi fac cinste”.