June 21, 2018

Biblioteca documentară “ Timotei Cipariu”

La intrarea în curtea castelului, care se face printr-o poartă arcuită, se află o clădire cu etaj, vechea mânăstire “Bunavestire”.Edificiul, la început capelă a castelului, a fost ridicat în prima jumatate a secolului al XVII-lea de Simion Pecs.Mai târziu, în anul 1760, sub epicopul Aaron, clădirea este renovată dându-i-se aspectul actual şi adăpostind Seminarul diecezan ( “Seminarul călugăraşilor”).

Aici îşi începe la 1762 prodigioasa sa activitate cărturărească Samuil Micu-Klein , unul dintre luceferii deşteptării noastre naţionale, şi tot aici a funcţionat vechea tiparniţă de lemn cu anexele sale.