June 21, 2018

Bisericuţa grecilor

În imediata apropiere a podului ce traversează Târnava Mare, pe partea stangă se află “Bisericuţa grecilor”.A fost construită de către locuitorii din Blaj, pe locul unei vechi biserici din lemn.La înalţarea acesteia au contribuit şi negustorii macedo-români de religie ortodoxă, denumiţi de blăjeni impropriu “ greci”, de unde şi numele bisericii.Catapeteasma, sculptată artistic în 1776 a fost pictată ulterior în maniera stilului brancovenesc întrucât pictura iniţiala s-a distrus.