June 21, 2018

Câmpia Libertaţii

În lunca Târnavei Mari, situate în spatele catedralei şi a şcolilor, se află câmpia unde s-a ţinut Marea Adunare Naţionala de la 3/15 mai 1848.

Tot aici, în anul 1911 s-au ţinut serbările semicentenarului ASTREI la care au luat parte numeroşi literaţi, oameni de ştiinţă şi cultură din toate provinciile româneşti, iar Aurel Vlaicu a zburat cu avionul său deasupra mulţimii.

La 28 noiembrie 1918, aici a aterizat avionul care aduce vestea cea mare a reintrării României în război pentru eliberarea Transilvaniei.

Ansamblul monumental “Gloria” care domină Câmpia Libertăţii a fost inaugurat în anul 1977.La baza monumentului propriu-zis dăltuit din piatră, înalt de circa 18 m. , reprezentând o poartă a istoriei-sunt încrustate istoricele cuvinte “Vrem să ne unim cu ţara!”.Cel de-al doilea monument este constituit din trei statui din bronz, întruchipând trei fete care ţin deasupra capului cununi de laur, ce simbolizează cele trei ţări româneşti: Ţara Românească, Moldova şi Transilvania.

În formă de semicerc în dreapta şi în stânga monumentului se află o suită de 26 de busturi din bronz reprezentând pe cei mai de seamă cărturari şi revoluţionari din ţările româneşti.Aceste busturi au fost dezvelite în anul 1973.