December 15, 2017

Capela Arhiereilor

În spatele Colegiului Naţional I.M.Clain se află Capela Arhiereilor, un valoros Pantheon al Blajului, ridicat în perioada 1925-1937 sub mitropolitul Vasile Suciu.Aici sunt îngropaţi episcopi şi mitropoliţi care s-au distins prin activitatea lor cărturărească şi filantropică.