June 21, 2018

Casa Iacob Mureşianu

Pe Bulevardul Republicii la numărul 47 se găseşte o clădire pe frontispiciul căreia sunt pictate patru muze reprezentând dansul, muzica, literatura şi poezia.Pictura aparţine lui Anton Zeiller, prieten al compozitorului.În această casa a locuit şi şi-a scris o parte din opera sa compozitorul Iacob Mureşianu, profesor de muzică la Blaj între anii 1886-1917.