June 21, 2018

Casa Timotei Cipariu

Pe latura vestică a Pieţii 1848 se află o căsuţă modestă, cu un acoperiş în două planuri, pe frontispiciul căreia o placă comemorativă aminteşte că aici a trăit şi muncit cea mai mare parte din viaţa sa eruditul cărturar şi marele patriot Timotei Cipariu(1805-1887). În prezent clădirea adăposteşte sediul ASTRA.