June 21, 2018

Istoric

mareaadunarenationala

Ţinutul de la confluenţa celor doua Târnave, cu lunci întinse, terase bine dezvoltate şi dealuri domoale, a oferit condiţii optime dezvoltării aşezărilor omeneşti, practicării agriculturii şi creşterii animalelor. La Blaj s-au semnalat aşezări din neoliticul târziu (circa 3700-2700 ani î.e.n.), atestate prin urme de locuinţe, ceramică, topoare de piatra şi aşchii de silex. În faza [...]