June 21, 2018

Fosta Bibliotecă Centrală Arhidiecezană

Cladirea monumentală cu etaj alipită de casa lui Timotei a adăpostit renumita bibliotecă blăjeană ce cuprindea peste 70 000 de volume şi aproape 1 000 de manuscrise vechi.Ea a fost construită de Ioan Micu Moldovan, iar fondul de cărţi s-a strâns din donaţii şi din bibliotecile unor episcopi, ieromonahi, canonici şi dascăli blăjeni, care lăsau prin testament mănăstirii “Sfînta Treime’ valoroasele lor biblioteci.