June 21, 2018

GEORGE BARIŢIU (1812-1893) – PĂRINTELE PRESEI ROMÂNEŞTI DIN ARDEAL

Format în Şcolile de la Blaj, George Bariţiu a fost întemeietorul presei româneşti din Ardeal: Gazeta de Transilvania -1838- şi Foaie pentru minte, inimă şi literatură la Braşov, unde a deschis şi prima şcoală românească. A fost membru fondator şi preşedinte al ASTREI şi al Academiei Române şi membru al Partidului Naţional Român. Prezent la Blaj, pe Câmpia Libertăţii, ca vicepreşedinte al Adunării Naţionale, apoi membru al Comitetului de Pacificaţiune de la Sibiu şi în Delegaţia care a remis Dietei din Cluj Rezoluţia Adunării Naţionale, ca istoric a publicat în volumul al II-lea al lucrării Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă (3 vol., 1889-1891), Revoluţia Română din 1848-1849 din Transilvania şi urmările ei până la 1860 „poate cea mai personală carte de istorie din cultura noastră”.

Vorbind despre importanţa Blajului, George Bariţiu afirma: „de nu ar fi fost Blajul, românii abia şi-ar mai cunoaşte istoria lor şi deşi ar mai vorbi nu ar mai scrie româneşte; …Acolo la liceu am învăţat să rămân român şi să scriu româneşte, patru ani ca şcolar, patru ca seminarist în Facultatea teologică şi un an ca profesor”.