June 21, 2018

Gradina botanică şcolară

În spatele catedralei se află renumita grădină botanică, înfiinţată în anul 1881, cea mai veche grădină botanică din lume înfiinţată pe lângă o şcoală secundară.Grădina botanică a luat fiinţă prin râvna profesorului naturalist Alexandru Uilăcan.Colecţia ei a fost îmbogăţită de urmaşii săi, din rândul cărora se remarcă marele savant botanist Alexandru Borza.Printre speciile de copaci care mai pot fi văzuţi şi astăzi se numără copacul de ginkgo biloba sau copacul lalea.