June 21, 2018

IACOB MUREŞIANU (1857-1917) – INIŢIATORUL PRIMEI ŞCOLI MUZICALE ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA

Renumitul profesor de muzică de la Blaj, Iacob Mureşianu, compozitor, dirijor şi publicist a fost unul dintre creatorii şcolii româneşti de compoziţie şi a muzicii culte la români. După absolvirea Conservatorului Regal de Muzică din Leipzig, unde a beneficiat de o bursă de studii acordată de Mitropolia Greco-Catolică, Iacob Mureşianu răspunde invitaţiei de a ocupa postul de profesor de muzică vocală şi instrumentală la Şcolile din Blaj (1885-1917), devenind astfel iniţiatorul primei şcoli muzicale româneşti din Transilvania. A predat muzica vocală şi instrumentală şi a organizat şi dirijat formaţiile corale şi instrumentale în cadrul instituţiilor şcolare existente la acea dată în Blaj: Institutul Pedagogic, Academia Teologică, Gimnaziul Superior, Şcoala Civilă de Fete. În procesul de învăţământ a aplicat cu succes metode active de învăţare a muzicii cu ajutorul instrumentelor muzicale şi a realizat prima Colecţie de cântece corale pentru şcoalele elementare, care poate fi considerat primul manula de muzică existent în şcoala românească din Ardeal. La cele menţionate se adaugă şi editarea publicaţiei Musa Română (1888), prima revistă muzicală din Transilvania, încă o dovadă că, la Blaj, se poate vorbi de o Şcoală muzicală românească, la care s-au format muzicieni de valoare ca: Tiberiu Brediceanu, Guilelm Şorban, Augustin Bena, Nicodim Ganea, Leonida Domide, Aurel Popoviciu ş.a. La Blaj, Iacob Mureşianu s-a afirmat ca deschizător de drumuri şi în ceea ce priveşte activitatea de muzicolog şi critic muzical ce reiese din paginile revistei Musa Română.

Referindu-se la profesorul Iacob Mureşianu, Tiberiu Brediceanu nota: „Totul vibra de muzică în jurul său. În Blaj, tot al doilea student ştia să cânte la un instrument muzical… fiecare elev îşi avea caietul său particular, în care erau înscrise cântările patriotice: Deşteaptă-te, române!, Trei culori cunosc pe lume de Ciprian Porumbescu, Marşul lui Iancu, Hora Unirii, Românie, mamă dulce ş.a.

La serbările jubiliare dedicate Semicentenarului ASTREI (Blaj 1911), s-a interpretat în premieră Imnul ASTREI (compozitor şi dirijor Iacob Mureşianu) şi s-a prezentat scenic Mănăstirea Argeşului, o premieră în muzica cultă, balada devenind prima operă românească din ţinutul transilvan. Ca urmare a succesului şi aprecierilor de care s-a bucurat la Serbările de la Blaj, Iacob Mureşianu a fost invitat de familia regală la Castelul Peleş din Sinaia, unde l-a cunoscut pe George Enescu.