June 21, 2018

IOAN INOCHENTIE MICU-KLEIN (1700-1768) – ÎNTEMEIETORUL BLAJULUI ROMÂNESC

„La început a fost Inochentie …” care a stabilit aici, în mai 1737, reşedinţa episcopală a Bisericii Greco-Catolice, a schiţat planul viitorului oraş, în piaţa centrală fiind amplasate Biserica „Sfânta Treime”, Mănăstirea şi Şcolile, executate după planurile lui Ioan Martinelli, arhitectul Curţii Imperiale de la Viena. A trimis la Roma, Viena şi Târnavia studenţi bursieri, pregătiţi spre a fi profesori la primele şcoli româneşti din Transilvania, unde scopul educativ era naţional, politic şi umanist.

Inochentie Micu stă la începutul deşteptării noastre naţionale, prin programul de luptă iniţiat pentru recunoaşterea românilor ca „naţiune politică”.

„Cel mai de seamă om politic pe care l-a dat neamul nostru românesc din această ţară transilvană” (după aprecierea lui Lucian Blaga) a murit în exil la Roma. În 2002, osemintele sale au fost aduse la Blaj, îndeplinindu-i-se astfel dorinţa exprimată într-o scrisoare testamentară: „Nu ştiu prin ce dulceaţă ne atrage pământul natal şi nu ne îngăduie să-l uităm. Zilele mele sunt spre asfinţit şi aş vrea ca sufletul meu şi oasele mele să aştepte obşteasca înviere în mănăstirea din Blaj. Fiindcă este cunoscut că am fost cel care am pus prima piatră…”