June 21, 2018

IOAN VANCEA (1820-1892) – AL DOILEA CTITOR DE ŞCOLI LA BLAJ

Mitropolitul Ioan Vancea este considerat al doilea „ctitor de şcoli” la Blaj, prin atenţia deosebită acordată învăţământului. În primul rând a hotărât convocarea unui Congres arhidiecezan având drept scop organizarea de şcoli populare (peste 300) şi construirea de biserici (109), exprimându-şi crezul: „Biserica şi şcoala sunt leagănul credinţei, a naţionalităţii şi luminării poporului nostru. Asupra lor se cuvine să fie îndreptate privirile tuturora”.

A reorganizat şi modernizat învăţământul blăjean şi programa şcolară, a înfiinţat un Muzeu de ştiinţe naturale, Grădina botanică (1881) , prima de acest fel din Europa pe lângă o şcoală secundară, în care a amplasat şi un Observator meteorologic. Dar cea mai importantă realizare sunt noile edificii şcolare ridicate sub patronajul său, ce adăposteau Seminarul Teologic, Şcoala şi Internatul de Fete, Institutul Pedagogic (Preparandia), o modernă sală de gimnastică, Internatul de Băieţi şi Azilul de Copii.