June 21, 2018

ION AGÂRBICEANU (1882-1962) – „SFÂNT PĂRINTE AL LITERATURII NOASTRE”

Figură distinctă a literaturii române din secolul al XX-lea, creatorul unei opere de dimensiuni impunătoare, Ion Agârbiceanu, „sfânt părinte al literaturii noastre” (Lucian Blaga), a urmat clasele gimnaziale şi liceale la Blaj, cetate a latinismului, cu vechi tradiţii culturale, îndrumat de profesori erudiţi, subjugaţi de crezurile lor ştiinţifice, dar şi naţionale, care i-au marcat personalitatea. După studii de teologie la Budapesta va sluji ca preot greco-catolic în Munţii Apuseni la Bucium-Şasa, la Orlat lângă Sibiu şi apoi la Cluj, ca preot, protopop şi canonic al episcopiei de Cluj-Gherla.

A desfăşurat o bogată şi îndelungată activitate la ASTRA şi AGRU, ca membru al Societăţii Scriitorilor şi membru de onoare al Academiei Române. Format în şcolile Blajului, era firesc ca Ion Agârbiceanu să se numere printre susţinătorii fervenţi ai Unirii de la 1918, să fie membru în Marele Sfat Naţional, să se înroleze ca preot militar în armata română, să adere la Partidul Naţional Român şi să facă parte,ca deputat, din primul Parlament al României şi apoi senator şi vicepreşedinte al Senatului.

Privind activitatea literară, Ion Agârbiceanu, cel mai prolific scriitor format în Şcolile Blajului, a debutat cu poezie în paginile ziarului „Unirea” de la Blaj, dar la scurt timp i-a apărut volumul de debut în proză „De la ţară” (1905). Pe lângă romane, povestiri, amintiri, Ion Agârbiceanu a desfăşurat şi o activitate publicistică foarte bogată la Sibiu şi Cluj. În 1925, mărturisea că pentru cei care au petrecut mai mult de zece ani în Şcolile Blajului, „amintirile şi subiectele se îmbulzesc sub condei”. Dovada, descrierea vieţii elevilor de la liceu, din prima parte a romanului „Legea trupului”, prezentarea unor detalii despre seminariştii blăjeni în paginile romanului „Legea minţii” şi „Arhanghelii”, completate cu schiţe, amintiri şi mărturisiri despre perioada blăjeană. La acestea se adaugă romanul autobiografic „Licean… odinioară”, unde pătrundem în atmosfera Şcolilor de la Blaj, la început de secol XX. Regizorul Nicolae Mărgineanu a realizat filmul „Flăcări pe comori” (1987), după un scenariu semnat de Ion Brad, inspirat după romanele „Licean …odinioară” şi „Arhanghelii”.