June 21, 2018

IULIU HAŢIEGANU (1885-1959) – CTITORUL ŞCOLII MEDICALE CLUJENE

După absolvirea Liceului Sf. Vasile din Blaj, tînărul Iuliu Haţieganu urmează Facultatea de medicină din Cluj, participă la Adunarea Naţională de la 1 Decembrie 1918 în fruntea unei delegaţii de medici şi studenţi medicinişti români din Cluj. La propunerea Consiliului Dirigent întemeiază învăţământul medical românesc de medicină internă a Universitaţii Dacia Superioară din Cluj, fiind primul decan al Facultăţii de Medicină. Datorită lui, învăţământul medical românesc din Cluj devenise atât de performant, încât în 1926 Clujul Medical era recunoscut în Europa apuseană. Membru al Academiei Române şi al altor societăţi medicale, Iuliu Haţieganu a elaborat un monumental Tratat de semiologie şi patologie medicală, care se reeditează periodic. Preocupările culturale, istorice şi ştiinţifice îşi găsesc exprimarea si în cadrul Despărţământului ASTRA Cluj (pe care l-a condus) şi Asociaţiei de educaţie fizică „Şoimii Carpaţilor”.