June 21, 2018

NICOLAE ALBU (1910-1986) – ISTORICUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT

Nicolae Albu şi-a început activitatea ca învăţător, iar după finalizarea studiilor la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj, secţia istorie, a funcţionat ca profesor la Liceul Pedagogic şi Liceul Agricol din Blaj. Dar adevărata sa vocaţie a fost de cercetător şi istoric al învăţământului din Ardeal, dar şi istoric literar prin scrieri menite a păstra vie memoria Şcolii Ardelene. Cercetările întreprinse în arhivele din Blaj, Sibiu, Braşov şi Târgu Mureş şi colaborarea în plan ştiinţific cu Institutul de Istorie Naţională din Cluj au dus la finalizarea unor lucrări recunoscute la nivel naţional: Istoria Învăţământului Românesc din Transilvania până în 1800 (1944), distinsă cu premiul „Gheorghe Asachi” al Academiei Române, Petru Maior – Scrisori şi documente inedite (1968), Istoria Şcolilor Româneşti din Transilvania între 1800 – 1867 (1971), Un satelit al Şcolii Ardelene – Şt. Neagoe, Istoria învăţământului românesc din Transilvania şi Banat (în ms). Preocupările sale s-au extins şi asupra folcloristicii şi culturii bănăţene: Românii din Valea Mureşului de Sus. Oameni, locuri, cântece şi obiceiuri (Astra, 1943), Contribuţii la istoria culturii bănăţene(1975), Din relaţiile cărturarilor bănăţeni cu Blajul ş.a. Activitatea de publicist se reflectă în studii şi articole editate de periodicele blăjene: Unirea, Unirea poporului, Cultura creştină şi revista Blajul, dar şi de alte reviste: Transilvania, Familia, Revista arhivelor, Apullum, Revista de pedagogie şi altele. În 1976, a apărut în seria Restituiri a Editurii Dacia, volumul Timotei Cipariu – Poezii, ediţie îngrijită şi prefaţată de Prof. Nicolae Albu, încă o dovadă a pasiunii sale de cercetare în arhivele Blajului. A fost membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România şi a activat în cadrul Societăţii ASTRA.