February 23, 2018

Octombrie-Ziua şcolilor

În ziua de 11 octombrie 1754, la Blaj şi-au deschis porţile concomitent trei şcoli cu predare în limba română.De la această dată în şcolile renumite ale Blajului s-au cultivat valori şi s-au format caractere în spiritul întăririi conştiinţei naţionale a românilor.An de an, elevii şi dascălii din Blaj comemorează acel început prin manifestări culturale şi artistice.