June 21, 2018

PETRU PAVEL ARON (1709-1764) – CTITORUL ŞCOLILOR DE LA BLAJ

Eruditului P. P. Aron i-a revenit cinstea de a fi ctitorul Şcolilor de la Blaj, pe care le deschide, în 11 octombrie 1754, primele şcoli sistematice româneşti: Şcoala de obşte, Şcoala latinească şi Şcoala de preoţie, numindu-le inspirat „fântânile darurilor”, a căror piatră de temelie a fost pusă de Inochentie Micu .

Şcoala de obşte (sau elementară), unde se preda exclusiv în limba română, era deschisă „tuturor de toată vârsta de cetanie, de cântare şi de scrisoare, nici o plată de la ucenici aşteptându-se”.

Continuator al lui Inochentie Micu Clain privind formarea elitei intelectuale româneşti la Blaj – un centru cultural în devenire – Petru Pavel Aron a construit, pe cheltuiala sa, Seminarul călugăraşilor sau Seminarul lui Aron, a pus în funcţie tipografia şi bazele bibliotecii.

Se ştie că P. P. Aron a patronat şi a participat la elaborarea primei cărţi tipărite la Blaj, Floarea Adevărului (1750) şi a Bibliei Vulgata, prima traducere în româneşte a unui text amplu din limba latină. Acest valoros produs cultural al Blajului iluminist, cunoscut şi sub titulatura de Biblia lui Aron, a văzut lumina tiparului sub patronajul Academiei Române, în 2005 (5 volume).