June 21, 2018

Poziţia geografică şi căile de acces

Municipiul Blaj, vechi centru cultural şi istoric, iar de curând important centru industrial al judeţului Alba, din partea răsăriteană a acestuia, este situat la confluenţa Târnavei Mari cu Târnava Mica, în sectorul sud-vestic al depresiunii colinare a Transilvaniei. El se află la contactul dintre Dealurile Târnavelor în nord şi Podişul Secaşelor la sud, în apropierea văii Mureşului şi Munţilor Apuseni, regiuni naturale cu bogate resurse economice(cerealiere, viticole, pomicole, creşterea animalelor şi păduri).

Amplasarea i-a conferit oraşului o poziţie relativ centrală în cuprinsul ţării, fiind situate la 364 km de Capitală.Totodată, se află la o distanţă de 196 km de Braşov, 103 km de Cluj-Napoca, 85 de km de Sibiu şi 37 km de Alba Iulia.

Oraşul este legat prin drumuri naţionale de toate localităţile importante din ţară.