June 21, 2018

Regulament

Regulamentul concursului

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORULCONCURSULUI

Organizatorul concursului este compania Asociatia Culturala “Augustin Bunea” cu sediul in Blaj, Piata 1848, nr. 1, CIF 25542570 (denumita in continuare “Organizator” ).

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 1 aprilie – 30 august 2012 ora 23:59, prin intermediul site-ului www.facebook.com.

Concursul este deschis tuturor persoanelor care au implinit varsta de 14 ani pana la data incheierii campaniei, rezidente in Blaj sau care fac dovada locului de nastere in municipiul Blaj.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajatii/colaboratorii Asociatiei” Augustin Bunea”, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al IV- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a intra in concurs pentru cele 10 locuri intr-o excursie de grup la Roma, participantii:

Trebuie sa ia “inima Blajului” să o aplice pe un obiect drag (mapa, carte, fereastra casei, mașină etc) și să îsi faca o poză împreună cu acel obiect.Apoi trebuie sa trimita acea poză(împreună cu numele complet) la adresa de email ”blajean@mandrudeblaj.ro”, iar organizatorii o vor încărca pe ”facebook.com/mandrudeblaj”.Participantii pot sa trimita orice fotografie cu un loc special din Blaj la aceeasi adresa cu conditia ca “inima Blajului” sa apara in aceasta.

Pentru a intra in concurs pentru excursia de grup a celor 10 persoane , pe langa conditiile de mai sus, participantii trebuie sa stranga minim 50 de voturi pentru o fotografie. Participantii pot inscrie in concurs oricate imagini . Fotografia nu trebuie sa contina scene de nuditate.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE VALIDARE A PREMIILOR

Persoanele care participa la concurs trebuie sa furnizeze date reale de identificare ( nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon) pentru inregistrare.

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii are urmatoarele specificatii:

excursia este pentru 10 persoane si include transport cu avionul, taxe de aeroport, cazare doua nopti la hotel de 3* mic dejun si pranz. Excursia va fi organizata in perioada 1-15 septembrie.

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.

SECTIUNEA 6. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA PREMIILOR

Va fi declarat castigator detinatorul fotografiei cu cele mai multe “Like-uri” pe contul de Facebook al campaniei. In caz de egalitate pentru doua sau mai multe fotografii clasate pe primele 10 locuri, ordinea castigatorilor se decaleaza corespunzator.O persoana care are doua sau mai multe fotografii in primele 10, va primi un singur premiu.Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

Decizia organizatorilor in orice privinta este finala si legala pentru toti participantii.

Castigatorii se vor afisa pe site-ul www.mandrudeblaj.ro precum si pe contul de Facebook a campaniei in data de 1 septembrie 2012.

Ulterior, castigatorii va fi anuntati prin e-mail, urmand a li se comunica toate detaliile procedurii de intrare in posesie a premiului castigat.

Intrarea in posesia premiului se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, in caz contrar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu valida premiul. Premiul castigat nu se poate schimba in bani. Premiul este nominal si nu poate fi transferat unei alte persoane.

In cazul in care castigatorul:

nu a furnizat datele sale reale pentru inregistrare, are o adresa de e-mail invalida, ilizibila sau a participat la concurs cu adresa de e-mail a altui titular;nu indeplineste conditiile de participare la concurs;nu raspunde e-mailului trimis de organizatori, prin care este anuntat ca a castigat concursul in termen de 5 zile lucratoare, acesta va fi descalificat si se va proceda la selectarea unui alt castigator.

Premiul trebuie revendicat in maximum 5 zile lucratoare de la anuntarea rezultatelor.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in situtatia in care un castigator nu poate folosi cuponul indiferent de motive ce tin strict de castigator.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATI

Organizatorul concursului va acorda premiile persoanelor castigatoare in conformitate cu specificatiile acestui regulament .

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru e-mail-urile scrise gresit, pierdute sau alterate din vina unor terte parti.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumite persoane sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care il poate exercita acesta in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod.

SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizarea prezentului concurs se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date.

Participarea la acest concurs implica in mod expres si neechivoc ca datele transmise sa fie facute publice si sa fie folosite de catre Asociatia “Augustin Bunea” in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar.

Prin participarea la concurs participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca datele lor personale sa fie folosite in activitati de marketing ale Asociatiei “Augustin Bunea”, pentru validarea si acordarea premiului.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord sa raspunda unui chestionar si sa permita fotografierea odata cu inmanarea premiului, urmand ca numele lor si materialele obtinute sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite.

SECTIUNEA 10 FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campania promotionala, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 11 LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.