June 21, 2018

Relieful

Oraşul Blaj este situat in valea largă a râului Târnava Mare.Vatra oraşului, care cuprinde aproximativ 200 de ha, se desfaşoară în formă de amfiteatru.În împrejurimi, relieful predominant este deluros, fiind alcătuit din culmi prelungi şi domoale, cu vărfuri cuprinse între 450 şi 550 de metri altitudine.

La marginea nordică a oraşului Blaj, la altitudinea de 295 m, se află lacul Chereteu, cu o suprafaţă de peste 1 ha, adâncimea maximă de 2,20 m.El s-a format prin alunecarea unui val de pamânt desprins din dealurile invecinate, în spatele căruia s-au strâns apele de ploaie şi din izvoare.