June 21, 2018

TIMOTEI CIPARIU (1805-1887) – PĂRINTELE FILOLOGIEI ROMÂNE

Timotei Cipariu, personalitatea enciclopedică a secolului al XIX-lea, a fost apreciat de profesorul Ştefan Manciulea ca fiind „mintea cea mai luminată şi complexă pe care Blajul a dăruit-o neamului întreg românesc”. A fost un om al Blajului, ca elev, profesor, director de şcoală, slujitor al Bisericii Greco-Catolice, director al tipografiei Diecezane, om de cultură şi ştiinţă, bucurându-se de simpatie ţi preţuire din partea tuturor. Considerat pe drept „părintele filologiei române”, Timotei Cipariu, în lucrările sale lingvistice, a urmărit să dovedească originea noastră romană şi drepturile istorice ale poporului român. A tipărit la Blaj Organul Luminării, primul ziar românesc cu caractere latine şi a editat Archivul pentru filologie şi istorie, prima revistă de filologie din ţinutul românesc, programul urmărit fiind studierea istoriei limbii române, a ortografiei, gramaticii şi lexicologiei, în scopul unificării limbii române. Concepţiile sale asupra limbii române sunt expuse în: Elemente de limba română după dialecte şi monumente vechi (întâia gramatică istorică a limbii române), Crestomaţia sau analecte literare (prima schiţă a istoriei literaturii române din cele trei provincii), Principia de limbă şi de scriptură (capodoperă a lingvisticii româneşti), Gramatica limbei române (2 vol., Analitica şi Sintetica) – premiată de Societatea Academică Română.

Ca participant direct la evenimentele revoluţionare de la 1848, Cipariu a fost unul dintre autorii Programului prezentat pe Câmpia Libertăţii la Adunarea Naţională de la Blaj, a semnat cronica acelor zile măreţe ca redactor la Organul Naţional (Blajul îşi avu a sale trei zile – Adunarea Naţională, Blaj 15, 16, 17 Mai), a făcut parte din delegaţia care a prezentat împăratului de la Viena doleanţele românilor transilvăneni, iar apoi, ca deputat în Dieta de la Sibiu, a susţinut şi apărat interesele naţiunii române.

Timotei Cipariu, cunoscut poliglot şi reputat orientalist, a fost cel mai mare bibliofil român din Transilvania secolului al XIX-lea. S-a remarcat drept unul din animatorii de seamă ai vieţii culturale din Transilvania: membru fondator (1861) şi vicepreşedinte al Asociaţiunii Transilvane pentru Limba română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), s-a numărat printre fondatorii Societăţii pentru Fond de Teatru Român, membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Acedemice Române, membru al Societăţii Germane de Orientalistică etc. În semn de cinstire, Academia Română a instituit premiul „Timotei Cipariu” carese acordă anual pentru lucrări valoroase de lingvistică.

Datorăm lui Timotei Cipariu prima descriere a Blajului ca centru cultural al românilor şi aprecieri entuziaste despre Şcolile de la Blaj la centenarul deschiderii acestora: „Blajul e unul din acele preţioase locuri istorice care, deşi mici după extensiunea lor, se par a fi destinate de Providenţă a juca un rol însemnat în istoria culturii popoarelor… Care şcoală între toate şcolile româneşti poate să arate atâţia bărbaţi mari ieşiţi din sânul lor… Unde s-au putut cândva, cu mijloace aşa puţine, a se câştiga efecturi mai însemnate de cum ne arată istorai acestui loc şi acestor şcoale?”