June 21, 2018

VASILE SUCIU (1872-1935) – VASILE VODĂ AL ŞCOLILOR

Mitropolitul Vasile Suciu, considerat al treilea ctitor de şcoli româneşti la Blaj, a fost profesor şi teolog de prestigiu cu studii la Roma, membru de onoare al Academiei Române şi al Societăţii Regale de Geografie. La Serbările jubiliare ale Astrei (Blaj, 1911) a fost ales vicepreşedintele Asociaţiunii, iar în toamna anului 1918 avea funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional Român din Blaj, cu rol deosebit în pregătirea Adunării Naţionale de la Alba Iulia. Datorăm lui Vasile Suciu, „Vasile Vodă al Şcolilor româneşti”, cum l-a numit Nicolae Iorga, construirea impozantelor clădiri în care funcţionau în perioada interbelică: Liceul teoretic de fete, Liceul comercial de fete şi Şcoala Normală de fete (în incinta Institutului Recunoştinţei), Şcoala Normală de Băieţi, Şcoala Comercială Superioară de Băieţi, Şcoala de Arte şi Meserii şi Şcoala de Menaj. A colaborat şi condus ziarul Unirea din Blaj şi a elaborat lucrări precum Teologia dogmatică şi fundamenatlă (2 vol.), Teologia dogmatică specială, Hipnotism şi spiritism etc. Prin construirea noilor clădiri destinate învăţământului, Vasile Suciu a făcut din Blaj O CETATE DE ŞCOLI.